Om Frivillighed

Paraplyorganisationen Frivillig Forum Bornholm, FFB, blev stiftet d. 8. februar 2016, da en række af frivillige foreninger og organisationer, uorganiserede frivillige og Bornholms Regionskommune, tiltrådte Bornholms Frivillighedspolitik.

Læs mere om Frivillig Forum Bornholm, på Bornholms Regionskommunes hjemmeside under Frivillig, kultur og fritid her finder du også vedtægter og referater fra FFB’ s repræsentantskabs- og bestyrelsesmøder, samt medlemslisten og information om medlemskab.

Bornholms Frivillighedspolitik

En række organisationer og Bornholms Regionskommune har sammen udarbejdet den fælles Frivillighedspolitik, med det formål at forbedre rammer, vilkår og muligheder for at være frivillig på Bornholm

Læs mere om frivillighedspolitikken på Bornholms Regionskommunes hjemmeside under Udvikling og politikker

Bornholms Regionskommunes Frivillighedsstrategi

Bornholms Regionskommunes har på baggrund af Frivillighedspolitikken udarbejdet en kommunal frivillighedsstrategi med formål at internt i kommunen, at udmønte Bornholms Frivillighedspolitik.

Læs mere om Bornholms Regionskommunes frivillighedsstrategi på Bornholms Regionskommunes hjemmeside under Udvikling og politikker

Mere om Frivillighed

Generel viden om frivillighed med bl.a. nyttige guides og links finder du på Bornholms Regionskommunes hjemmeside Frivillighed, kultur og fritid